ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, 2014

ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ  В БЪЛГАРИЯ, 2014

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ: Автори Боян Жеков, Ирина Василева, ИПА ноември 2014