Процедура за кандидатстване за учебната 2018/2019 година

1.      Начало на процедурата по подбор на кандидати

Институтът по публична администрация изпраща до администрациите пълен набор на документите за кандидатстване, след получено официално писмо от Посолството на Япония в Република България за началото на кандидат-студентската кампания.

 

Всички документи се публикуват в електронен формат на интернет страницата на ИПА и се изпращат до администрациите на хартиен носител. В ИПА има ограничен брой комплекти документи, които също могат да се ползват.

 

Пълната информация за програмата е публикувана на интернет-страницата на Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите (MEXT) в Япония: http://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title02/detail02/sdetail02/sdetail02/1374094.htm

 

Магистърската програма за обучение на държавни служители“Young Leaders’ Program (YLP)“ се изпълнява от университета GRIPS (National Graduate Institute For Policy Studies) в град Токио: http://www.grips.ac.jp/en/education/inter_programs/leader/

 

ИПА е определена като точка за контакт и информация. 

Лице за контакт:

г-жа Кристина Андреева

главен експерт в ИПА

тел.: 02/ 940 37 58

имейл:

 

2.      Срокове за кандидатстване

4 август 2017 г.-Изпълнителният директор на ИПА изпраща писмо с информация за програмата до всички министерства и второстепенни разпоредители с бюджет.

 

4 август – 15 септември 2017 г. – Период за окомплектоване на документи за кандидатстване и изпращането им от кандидатите на хартиен носител и дигитално копие (по имейл) към ИПА.

 

15 септември 2016 г. – Краен срок за предаване на документите (на хартиен носител и дигитално копие (по имейл) в ИПА.

 

18 – 29 септември 2017 г.– Проверка на съответствието и пълнотата на получените в ИПА документи. В случай на установени липсващи документи, кандидатите се информират, за да допълнят комплектите си. Сроковете се съгласуват с Посолството на Япония в Република България.

 

13 октомври 2017 г. – ИПА предава документите на Посолството на Япония в Република България.

 

декември 2017 г. - февруари 2018 г.- Провеждане на телефонни интервюта с предварително избрани кандидати и комисия за подбор от университета GRIPS.

 

март 2018 г.– Процедура по подбор на кандидатите на Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите (MEXT) в Япония.

 

3.      Окончателен подбор

април 2018 г.– Обявяване на резултатите от студентската кампания.

 

В последния етап на процедурата се обявява класирането на кандидатите и се отправя покана към всеки избран кандидат да вземе участие в програмата.

 

Участието е обвързано с получаване на стипендия за месечна издръжка и покриване на таксата за обучение.

 

август – септември 2018 г. – Получаване на самолетни билети.

 

септември – октомври 2018 г.– Начало на учебната година.

 

Документи:

application_guidelines_school_of_government_2018_2019.pdf

application_form_2018_2019.docx

recommendation_form_2018_2019.doc

medical_certificate_2018_2019.pdf

essay_questions_2018_2019.docx