1.      Начало на процедурата по подбор на кандидати

Институтът по публична администрация изпраща до администрациите пълен набор на документите за кандидатстване, след получено официално писмо от Посолството на Япония в Република България за началото на кандидат-студентската кампания.

 

Всички документи се публикуват в електронен формат на интернет страницата на ИПА и се изпращат до администрациите на хартиен носител. В ИПА има ограничен брой комплекти документи, които също могат да се ползват.

 

Пълната информация за програмата е публикувана на интернет-страницата на Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите (MEXT) в Япония: http://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title02/detail02/sdetail02/sdetail02/1374094.htm

 

Магистърската програма за обучение на държавни служители“Young Leaders’ Program (YLP)“ се изпълнява от университета GRIPS (National Graduate Institute For Policy Studies) в град Токио: http://www.grips.ac.jp/en/education/inter_programs/leader/

 

ИПА е определена като точка за контакт и информация. 

Лице за контакт:

г-жа Кристина Андреева

главен експерт в ИПА

тел.: 02/ 940 37 58

имейл: k.andreeva@ipa.government.bg

 

2.      Срокове за кандидатстване

4 август 2017 г.-Изпълнителният директор на ИПА изпраща писмо с информация за програмата до всички министерства и второстепенни разпоредители с бюджет.

 

4 август – 15 септември 2017 г. – Период за окомплектоване на документи за кандидатстване и изпращането им от кандидатите на хартиен носител и дигитално копие (по имейл) към ИПА.

 

15 септември 2016 г. – Краен срок за предаване на документите (на хартиен носител и дигитално копие (по имейл) в ИПА.

 

18 – 29 септември 2017 г.– Проверка на съответствието и пълнотата на получените в ИПА документи. В случай на установени липсващи документи, кандидатите се информират, за да допълнят комплектите си. Сроковете се съгласуват с Посолството на Япония в Република България.

 

13 октомври 2017 г. – ИПА предава документите на Посолството на Япония в Република България.

 

декември 2017 г. - февруари 2018 г.- Провеждане на телефонни интервюта с предварително избрани кандидати и комисия за подбор от университета GRIPS.

 

март 2018 г.– Процедура по подбор на кандидатите на Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите (MEXT) в Япония.

 

3.      Окончателен подбор

април 2018 г.– Обявяване на резултатите от студентската кампания.

 

В последния етап на процедурата се обявява класирането на кандидатите и се отправя покана към всеки избран кандидат да вземе участие в програмата.

 

Участието е обвързано с получаване на стипендия за месечна издръжка и покриване на таксата за обучение.

 

август – септември 2018 г. – Получаване на самолетни билети.

 

септември – октомври 2018 г.– Начало на учебната година.

 

Документи:

application_guidelines_school_of_government_2018_2019.pdf

application_form_2018_2019.docx

recommendation_form_2018_2019.doc

medical_certificate_2018_2019.pdf

essay_questions_2018_2019.docx