Alt

В днешния епизод ще Ви запознаем с Асен Антов от Държавна агенция "Електронно управление", с когото разговаряме за единната цифрова платформа Вашата Европа.

Какво налага създаването на подобен портал? Какви са ползите за гражданите? Допълнителната административна тежест ли е това за държавните служители или е път към новата, модерна администрация на 21 век?

Alt

В петия  епизод на Цифрова Администрация ще си поговорим за бизнес процесите в държавния сектор. Наш гост е проф. Борислав Борисов, дългогодишен лектор на Института по публична администрация и автор на ежегодния Индекс на административния капацитет на държавната администрация.

Alt

Във втората част от интервюто с ИТ експерта Божидар Божанов, ще обърнем внимание на електронната идентификация и ролята на ИТ експертите в администрацията.

Всички епизоди на подкаста можете да чуете тук.

Alt

В два поредни епизода ще ви представим интервю  с ИТ експерта Божидар Божанов, с който ще си поговорим за комплексното административно обслужване, електронната идентификация и за това какво е мястото на ИТ специалистите в публичната администрация.

Всички епизоди на подкаста можете да чуете тук.

Alt

Във втори епизод на "Цифрова администрация" ще продължим разговора си с доц. Николай Нетов, ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" в Софийски университет "Св. Климент Охридски", относно big data и дигитализацията в публичния сектор.

Всички епизоди на подкаста можете да чуете тук.

Alt

Представяме на вашето внимание първи епизод на новата поредица на Института по публична администрация "Цифрова администрация". Първият гост в нашето предаване е г-н Николай Нетов, с който ще си поговорим за това какво е big data и open data, и какво е необходимо за успешна дигитализация в публичния сектор.

Може да изпращате въпроси, коментари или предложения за теми и ескперти, които бихте искали да чуете в предаването на digital@ipa.government.bg