Институтът по публична администрация обявява подбор на участници за Лятна академия за млади лидери 2020, която тази година ще се проведе в началото на септември, извън София.

read more
18 Jun 2020
Alt

В два поредни епизода ще ви представим интервю  с ИТ експерта Божидар Божанов, с който ще си поговорим за комплексното административно обслужване, електронната идентификация и за това какво е мястото на ИТ специалистите в публичната администрация.

Може да изпращате въпроси, коментари или предложения за теми и ескперти, които бихте искали да чуете в предаването на 

Поради удължаване на извънредната епидемична обстановка в страната, планираните присъствени обучения в ИПА за периода 15.06. - 30.06.2020 г. се отменят за есента. Администрациите допълнително ще бъдат информирани за новите дати на присъствените обучения.

read more
11 Jun 2020
ИНДЕКС НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 ГОДИНА
Description

Настоящото изследване е поредно за последните три години, откакто се изчислява Индекс на административния капацитет за добро управление на държавната администрация в Република България.

Проучването е проведено през последните три месеца на 2019-та година и обхваща всички групи на централната и териториалната държавна администрация у нас.

 

Bulgarian
DetailsAlt

Във втори епизод на "Цифрова администрация" ще продължим разговора си с доц. Николай Нетов, ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" в Софийски университет "Св. Климент Охридски", относно big data и дигитализацията в публичния сектор.

Може да изпращате въпроси, коментари или предложения за теми и ескперти, които бихте искали да чуете в предаването на 

 

В периода 1-30 юни 2020 г. Институтът по публична администрация провежда второто национално онлайн проучване на нагласите на служителите в държавната администрация, наречено „Барометър на ангажираността“.

read more
01 Jun 2020

От 1 юни 2020 г. задължителното обучение за служебно развитие "Въведение в държавната служба" преминава изцяло в електронна форма на 2 етапа.

Първият етап, както и досега, включва 4 електронни модула за самообучение, по 4 уч. часа всеки, с период за преминаването им от 3 седмици.

read more
01 Jun 2020