„Барометър на нагласите“ е първото национално проучване, посветено на ангажираността на служителите в държавната администрация и на факторите, от които тя зависи. То беше проведено  в периода 10 юни – 10 юли 2019 г. от Института по публична администрация. Над 6000 служители на различни нива и от различни структури на държавната администрация попълниха онлайн въпросник, като изразиха своите мнения и оценки по различни въпроси.

read more
01 Nov 2019
Национално проучване "Барометър на нагласите"
Description

„Барометър на нагласите“ е първото национално проучване, посветено на ангажираността на служителите в държавната администрация и на факторите, от които тя зависи. То е инструмент за определяне на субективни, общо споделяни мнения на служителите, относно различни аспекти на тяхната работа в държавната администрация като цяло.

Bulgarian
Details 

На основание чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП се публикува информация във връзка с пазарно проучване при подготовка за възлагане на обществена поръчка за логистика – настаняване и кетъринг:

PROJECT FROM PAST PERIODS

As a beneficiary, the Institute of Public Administration has successfully implemented the following projects: