Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване на нови курсове/електронни модули за самообучение, включени в Каталог 2021 по проект по ОПДУ „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“.

read more
25 Jan 2021
Index of professionalism in the state administration of Bulgaria for 2018
Description

In August 2018, the European Commission published "A comparative overview of public administration characteristics and performance in the EU 28" 2. The document was developed in the frames of a project by Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion and contains an overview of the systems of public administration in the individual EU Member States.

English
DetailsAlt

В днешния епизод ще Ви запознаем с доц. Евгени Евгениев, който отговаря за сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз. Какво е представянето на България в сферата на иновациите и научните изследвания в Европа? Каква е ролята на държавата и кои са основните играчи в иновационната екосистема? Как България може да подобри своето представяне? Кои са секторите от икономиката и кои региони в страната може да се превърнат в иновационни двигатели за икономическия растеж?

 

Институтът по публична администрация стартира кампания за набиране на участници в програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA). Поради създалата се обстановка с разпространението на COVID-19, е взето решение първата сесия на програмата да се проведе онлайн. Тя ще е с продължителност 10-15 дни и ще е в периода март – юни 2021 година.

read more
21 Jan 2021
Alt

В десети епизод на подкаста "Цифрова администрация" наш гост е доц д-р Антон Герунов, с който ще си поговорим за данните като основа за вземане на решения в администрацията.

Обща рамка за оценка - CAF 2020

A special event to mark the 20th anniversary of the Institute of Public Administration was held on September 23rd  at the IPA’s training base in Bankya. Guests of the event were long-term lecturers and former IPA employees, who over the years have made a significant contribution to its establishment and development.

English
read more
29 Dec 2020

The Institute of Public Administration organized the annual competition for good practices and innovations in the Bulgarian public administration in 2019. This year 40 organizations from different levels of administration (ministries, agencies and municipalities) took part in the competition presenting their good practices.

The competition is held in three key categories - Human Resources Management, Technological Solutions for Open Government and Social Responsibility.

English
read more
29 Dec 2020