Изследвания за укрепване на администрацията

Предмет: 
Изследвания за укрепване на администрацията
Пореден Номер: 
13
Номер в РОП: 
01601-2018-0001
Вид: 
Услуга
Статус: 
Възложена
Дата на обявяване на поръчката: 
Friday, May 18, 2018
Крайна дата за подаване на документи: 
Monday, June 11, 2018
Крайна дата за отваряне на оферти: 
Friday, June 15, 2018
Документи: 
Дата: 
Friday, May 18, 2018
Дата: 
Friday, May 18, 2018
Дата: 
Friday, May 18, 2018
Дата: 
Friday, May 18, 2018
Дата: 
Friday, June 1, 2018
Дата: 
Monday, June 4, 2018
Дата: 
Monday, June 18, 2018
Дата: 
Wednesday, July 11, 2018
Дата: 
Friday, August 17, 2018
Дата: 
Friday, August 17, 2018
Дата: 
Friday, August 17, 2018