Други

Индекс на административния капацитет на държавната администрация в България

Индекс на административния капацитет на държавната администрация в България 

Координация на централната администрация на изпълнителната власт: функции и организация на администрацията на Министерски съвет

Една добре функционираща администрация на Министерски съвет действа като координатор на системата за вземане на решение и е от ключово значение за капацитета на правителството да определя колективни цели и да работи за постигането им. За да прочетете

Постигане на Европейско предимство? "Как европейските правителства могат и трябва да се възползват от иновативните обществени услуги?

"Final Insight Report" - Доклад на Европейската комисия за състоянието на предоставянето на електронни услуги и сравнителен анализ в развитието на компютърните технологии в ЕС 28 по темата за предоставяне на комплексни административни услуги и услуги тип "

„Е-управление за бъдещето, което искаме“

  „Е-управление за бъдещето, което искаме“ – така е озаглавен  публикуваният  от ООН Доклад за оценка на състоянието на Е-управление в 193-те страни членки.

Перспективи за световното развитие 2014

Анализ на ОИСР за развитието на напреднали и развиващи се държави с хоризонт от 2010 г. до 2014 г. 

Повече от публикацията можете да прочетете тук: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/perspec...

Проблеми на развитието на системата за Е-управление в България

Проблеми на развитието на системата за Е-управление в България. Презентация на доц.д-р Камен Спасов, Лаборатория по електронно управление към Българската академия на науките.

Популяризиране на е-управлението в България

Лекция на Елеонора Гецова, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Устойчивост на Е - управлението в България

Презентация на Боян Жеков, лектор в ИПА относно устойчивостта на електронното управление в България.

Правителството в един поглед

В този доклад на ОИСР се представят резултатите от шестото поредно изследване на рамката за оценка на риска и корпоративно управление. Изследването има за цел да подобри работата на частните организации и държавните институции чрез разпространяване на

Правителството в един поглед

Изследването на ОИСР представя примери за практика в оценяването на регулаторната политика, в страни членки на организацията. Също така в доклада има разгледани три практически случая за съставяне на оценки на публични политики.

Изследването може да

Правителството в един поглед

Поредица от изследвания на ОИСР за институционалното изпълнение на политиките във финансовата сфера. Изледването представя 31 индикатора и база данни за сравнение, които да бъдат от полза на гражданите, бизнеса и политическото ниво в изготвянето на

Политика за намаляване на регулациите чрез поведенческата икономика

В това изследване ОИСР разглежда чрез поведенческата политика (behavioural economics) начина на реакция на гражданите и бизнеса върху налаганите от публичното управление регулации в социалния и икономически живот. Тази публикация се опитва да разгледа

Преглед добро управление

В доклада от 1992 г. на тема "Управление и развитие", Световна банка, представи  нейното определение за добро управление. Този термин се определя като "начина, по който властта се упражнява в управлението на икономическите и социалните ресурси на страната".

Оценка на изпълнението

Документът е създаден за нуждите на Финландската централна администрация. След 2006 г. в администрацията е въведена система за управление чрез индикатори за изпълнение. Основният инструмент на системата е държавния бюджет. Министерствата и правителството

Наръчник за разработване на политики

Целта на Наръчника за развитие на политика е да помогне държавните служители в министерства и други органи на държавната администрация за изготвяне на  предложения с високо качество (материали и актове) въз основа на съответната информация и анализ за

Иновации в публичния сектор

В разгара на крехкото икономическо възстановяване на целия Европейски континент и публичните финанси, много правителства са изправени пред дългосрочни проблеми като застаряващо население, високи разходи за социални и здравни осигуровки, висока младежка

Модерната държава

Финансовата и икономическа криза, която започна през 2008 г. и засегна повечето страни-членки на ОИСР откри отново дебата за ролята на държавата в това как и къде да  трябва да се намеси. Модерната държава 2013 осигурява съществена информация и може да се

Измерения на бюрокрацията

Тази статия представя проучването и проектирането на интернет  въпросник, което обхващаща 58 страни. Проучването е олицетворение на най-голямата база данни събирана за  структурата на публичните администрации по света. Статията разглежда изследваните