В търсене на високи постижения в мениджмънта на местно ниво
Alt
Описание

Изследването е издадено от ЕИПА, Маастрихт, Кралство Нидерландия с подкрепата на Община Билбао, Испания.