Alt

CAF Improvement identification, prioritisation and implementation

This new study is broadening the scope to organisations of the whole public sector and describing in detail the different good practices that were installed in 20 organisations from 13 different countries. The self-assessment of public

Alt

A study on the use, the support and the future of the Common Assessment Framework - full version

Over the years, the CAF has evolved and grown to become the well‐known quality model for the public sector that it is today. Considering the evolution of the CAF since the previous CAF study in 2005 and the last improvement of the CAF in

Alt

A study on the use, the support and the future of the Common Assessment Framework Executive Summary

Five Years of CAF 2006: From Adolescence to Maturity –What Next?

A study on the use, the support and the future of the Common Assessment Framework - Executive Summary.

Alt

Quality Management with CAF in the Educational Sector

To stimulate and give input to discussions at the 6th CAF user event, a study on the use of CAF in the Educational Sector was commissioned. This study was carried out by the European Institute of Public Administration  (EIPA).  The research was conducted

Alt

Координация на централната администрация на изпълнителната власт: функции и организация на администрацията на Министерски съвет

Една добре функционираща администрация на Министерски съвет действа като координатор на системата за вземане на решение и е от ключово значение за капацитета на правителството да определя колективни цели и да работи за постигането им. За

Alt

Bulgaria’s EU Funds Absorption: Maximizing the Potential!

This paper focuses on EU structural and cohesion funds assistance to Bulgaria during the 2007–13 program period. Initial weaknesses resulted in a low absorption rate, which was mitigated by increasing advance payments; applying

Alt

Постигане на Европейско предимство? "Как европейските правителства могат и трябва да се възползват от иновативните обществени услуги?

"Final Insight Report" - Доклад на Европейската комисия за състоянието на предоставянето на електронни услуги и сравнителен анализ в развитието на компютърните технологии в ЕС 28 по темата за предоставяне на комплексни административни услуги и услуги тип "

Alt

E-GOVERNMENT FOR THE FUTURE WE WANT

The United  Nations  E-Government  Survey  is  produced  every  two  years  by  the  Department  of  Economic  and  Social  Affairs.  It  is  the  only  report  in  the  world  that assesses the e-government development status of the 193 United Nations

Alt

eGovernment Benchmark Framework 2012-2015

This Method Paper contains the technical description of the 2012 eGovernment Benchmark project. It builds on two preparatory Member State workshops and three preceding document. This Method Paper has been elaborated through a

Alt

Преглед добро управление

В доклада от 1992 г. на тема "Управление и развитие", Световна банка, представи  нейното определение за добро управление. Този термин се определя като "начина, по който властта се упражнява в управлението на икономическите и социалните ресурси на страната".
Alt

Оценка на изпълнението

Документът е създаден за нуждите на Финландската централна администрация. След 2006 г. в администрацията е въведена система за управление чрез индикатори за изпълнение. Основният инструмент на системата е държавния бюджет. Министерствата

Alt

Наръчник за разработване на политики

Целта на Наръчника за развитие на политика е да помогне държавните служители в министерства и други органи на държавната администрация за изготвяне на  предложения с високо качество (материали и актове) въз основа на съответната информация и анализ за
Alt

Иновации в публичния сектор

В разгара на крехкото икономическо възстановяване на целия Европейски континент и публичните финанси, много правителства са изправени пред дългосрочни проблеми като застаряващо население, високи разходи за социални и здравни осигуровки, висока младежка
Alt

Измерения на бюрокрацията

Тази статия представя проучването и проектирането на интернет  въпросник, което обхващаща 58 страни. Проучването е олицетворение на най-голямата база данни събирана за  структурата на публичните администрации по света. Статията разглежда изследваните