Координация на централната администрация на изпълнителната власт: функции и организация на администрацията на Министерски съвет

Координация на централната администрация на изпълнителната власт: функции и организация на администрацията на Министерски съвет
Alt
Описание

Една добре функционираща администрация на Министерски съвет действа като координатор на системата за вземане на решение и е от ключово значение за капацитета на правителството да определя колективни цели и да работи за постигането им. За да прочетете публикацията на английски или френски език - ТУК