Наръчник за разработване на политики
Alt
Описание
Целта на Наръчника за развитие на политика е да помогне държавните служители в министерства и други органи на държавната администрация за изготвяне на  предложения с високо качество (материали и актове) въз основа на съответната информация и анализ за разглеждане и приемане от правителството на Република Македония. 
През последните няколко години, процесът на създаване на политика в Република Македония се подобрява значително чрез съчетаване на усилията на правителството и международната общност. Подобренията са фокусирани върху развитието на политическия процес чрез приемане на нови наредби и актове, в които се прецезират по-добри процедури за вземане на политически решения. Развива се капацитета за правене на политиката в генералния секретариат и в министерства и други органи на държавната администрация.
Детайли