Alt

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 8

 

Представяме Ви брой осми на специализирания електронен бюлетин CAF, в който може да прочетете повече за церемонията по връчване на етикет "Ефективен CAF потребител", която

Alt

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 7

 

Представяме Ви брой седми на специализирания електронен бюлетин CAF, в който може да откриете новата версия CAF 2020 на български език както и добрата практика на

Alt

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 6

Представяме Ви брой шести на специализирания електронен бюлетин CAF, в който ще се запознаете с напредъка по проекта и с новата ни рубрика „Добри български практики“ в прилагането на CAF в българската администрация. Издаването на

Alt

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 5

В брой 5 на специализирания бюлетин на CAF Ви представяме стартирането на нов проект на ИПА за внедряване на CAF в администрациите. Издаването на бюлетина е част от дейностите по проект № BG05SFOP001-2.014-0001

 

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 5

Alt

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 4

Във финалния за 2018 година брой на специализирания бюлетин на CAF, ви предлагаме основните резултати по проекта "Внедряване на общата рамка за оценка (CAF) в администрациите".

 

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 4

Alt

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 3

В брой 3 на нашия бюлетин може да прочетете за най-голямото събитие на CAF потребителите – 8-та среща, която събра над 160 участници в София. Ще се запознаете с представените на този висок форум български и чужди практики в

Alt

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 2

Представяме Ви втори брой на специализирания електронен бюлетин за CAF – Общата рамка за оценка, създадена специално за публичната администрация. Издаването на бюлетина е част от дейностите по проект № BG05SFOP001-2.002-0001 „

Alt

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 1

 

 

Институтът по публична администрация (ИПА) Ви представя първи брой на специализирания електронен бюлетин за CAF – Общата рамка за оценка, създадена специално за публичната администрация. Издаването на бюлетина е част от