Alt

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 4

Във финалния за 2018 година брой на специализирания бюлетин на CAF, ви предлагаме основните резултати по проекта "Внедряване на общата рамка за оценка (CAF) в администрациите".

 

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 4

Alt

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 3

В брой 3 на нашия бюлетин може да прочетете за най-голямото събитие на CAF потребителите – 8-та среща, която събра над 160 участници в София. Ще се запознаете с представените на този висок форум български и чужди практики в

Alt

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 2

Представяме Ви втори брой на специализирания електронен бюлетин за CAF – Общата рамка за оценка, създадена специално за публичната администрация. Издаването на бюлетина е част от дейностите по проект № BG05SFOP001-2.002-0001 „

Alt

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 1

Институтът по публична администрация (ИПА) Ви представя първи брой на специализирания електронен бюлетин за CAF – Общата рамка за оценка, създадена специално за публичната администрация. Издаването на бюлетина е част от дейностите по проект № BG05SFOP001-2