Alt

 

Представяме Ви брой осми на специализирания електронен бюлетин CAF, в който може да прочетете повече за церемонията по връчване на етикет "Ефективен CAF потребител", която се проведе мес. септември 2021 г., както и актуални новини за осъществяваните дейностите по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“.

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 8

 

Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
www.eufunds.bg