Във финалния за 2018 година брой на специализирания бюлетин на CAF, ви предлагаме основните резултати по проекта "Внедряване на общата рамка за оценка (CAF) в администрациите".

 

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 4