Alt

Представяме Ви брой шести на специализирания електронен бюлетин CAF, в който ще се запознаете с напредъка по проекта и с новата ни рубрика „Добри български практики“ в прилагането на CAF в българската администрация. Издаването на бюлетина е част от дейностите по проект № BG05SFOP001-2.014-0001.

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 6