Изледвания и публикации CAF

Изследване за перспективите за внедряване на CAF

Изследване за перспективите за внедряване на CAF

Сборник с добри практики CAF

Сборни с Добри практики CAF

CAF в образованието

Представяме ви българския превод на ръководството "Управление на качеството с CAF в образователния сектор" (Quality managment with CAF in the educational sector), осъществено по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“,

Подобряване и управление на публичните организации чрез европейския модел за качество CAF

Целта на това ръководство и насоките в него е да подкрепи работещите в публичните администрации в ежедневната им работа по предоставяне на качествени услуги. Хиляди организации в цяла Европа вече са започнали тяхното „пътуване към съвършенство“ с модела

Опитът на Министерството на труда и социалната политика в прилагането на БДС EN ISO 9001:2008

Мотиви за създаване, поддържане и развитие на система за управление на качеството

 

Съветът на Европейския съюз през 2005 г. одобри план за нововъведения в управлението на публичния

Опитът на Националната агенция за приходите в прилагането на EFQM2008 – 2015 г.

Внедряването на инструмент за управление на качеството е включено в Стратегическия план на НАП от 2004 г., а фактическото прилагане на Модела за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM) е от 2008 г. НАП

Прилагането на CAF в сектор образование

Предисторията или защо става необходимо да се внедрява CAF в сектор образование?

С подписването на Декларацията от Болоня 2010 г., образователните министри на страните членки в Европейския съюз дават заявка за

Прилагане на инструменти за управление на качеството в държавната администрация

Изследвания на ИПА

CAF  И ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ

Защо е необходимо да въвеждаме принципи и модели за управление на качеството в

СЪЩНОСТ НА МОДЕЛА CAF

СЪЩНОСТ НА МОДЕЛА CAF

 

Общата рамка за оценка (CommonAssessmentFramework, CAF) е инструмент за управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа

ШЕСТТЕ ВЪПРОСА

“I keep six honest serving men (they taught me all Iknew); Their names are What and Why and When And How And Where and Who.”


                                                 Ridyard Kipling