Обща рамка за оценка CAF 2020
Alt
Описание

Представяеме ви новата, пета по ред версия на модела CAF2020. Структурата ѝ е базирана на вече доказалия се модел от 2000 г. CAF е първият европейски инструмент за управление на качеството, специално пригоден за публичния сектор и разработен от самия него. Той представлява общ, опростен, достъпен и лесен за ползване модел за всички организации в публичния сектор. Обхваща всички аспекти на организационното съвършенство и насърчава непрекъснатото подобрение. Моделът CAF сега е преработен и прецизиран така, че да отговори по-адекватно на развитието и напредъка на обществото и публичното управление. Актуализациите в настоящата версия – CAF2020 – са свързани предимно с дигитализацията, адаптивността, устойчивостта и разнообразието.

Детайли