Изследването представя резултатите от проект на ИПА „Алтернативи на формалното обучение в държавната администрация“, реализиран в периода април – октомври 2016 г. в изпълнение на няколко основни цели:

1.  Идентифициране на съвременни алтернативи на формалното обучение и проучванена тяхното приложение в държавната администрация на България.

2.  Популяризиранеи насърчаване прилагането на различни начини за учене на работното място;

3.  Разработване и прилаганена инструмент за самооценка и определяне на рейтинг на администрациите по показатели за учеща организация.

 

Изследването беше реализирано от екип на ИПА с експертната подкрепа на  д-р Николай Николов – дългогодишен лектор на ИПА и консултант по организационно развитие. След публикуването си, изследването получи положителни отзиви от академичната общност в България.  Доц. д-р Валентин Василев, заместник-декан на Правно-историческия факултет в Югозападен университет „Неофит Рилски“ го определя като „много полезно и съдържателно“. Включено е в конспекта и подготовката на студентите в специалност „Публична администрация“ за 2017 г.

 

Пълният текст на доклада можете да намерите тук.