Алтернативи на формалното обучение в публичната администрация

Алтернативи на формалното обучение в публичната администрация
Alt
Описание

Нарастващият интерес към неформалното и самостоятелно учене на работното място се дължи както на промените в начина на учене, породени от динамичното развитие на съвременните информационни технологии, така и на интензивното търсене на алтернативи на формалното присъствено обучение в условията на финансова криза и бюджетни ограничения.

Това издание представя резултатите от проект на ИПА „Алтернативи на формалното обучение в държавната администрация“, реализиран в периода април-октомври 2016 г.

Детайли