АНАЛИЗ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Съгласно Стратегията за развитие на държавната администрация 2014– 2020 г. като елемент от системата за планиране на необходимосттаот служители, ще бъдат развити и прилагани практики по въвеждане на гъвкави условия на труд, които предоставят алтернативи за ефективно използване на човешкия ресурс. До момента, обаче, не са полагани целенасочени усилия за нормативно регламентиране на възможностите, които попадат в обхвата на гъвкавите условия на труд.

 

Изследването на ИПА „Анализ на добри практики и изготвяне на предложения за въвеждане на гъвкави условия на“ е изследване на прилагането на гъвкавото работно време в българската държавна администрация, практики по прилагане на гъвкави работно време и място в 19 държави– членки на Европейския съюз, както и практики по прилагане на гъвкава кариера в 26 държави– членки на ЕС, Европейската комисия, Сърбия и Швейцария. В  изследването са дадени и предложения за въвеждане на елементи на гъвкавите условия на труд у нас.

 

Пълният текст на доклада може да откриете тук.