Alt

В петия  епизод на Цифрова Администрация ще си поговорим за бизнес процесите в държавния сектор. Наш гост е проф. Борислав Борисов, дългогодишен лектор на Института по публична администрация и автор на ежегодния Индекс на административния капацитет на държавната администрация.

Всички епизоди на подкаста можете да чуете тук.

Може да изпращате въпроси, коментари или предложения за теми и ескперти, които бихте искали да чуете в предаването на digital@ipa.government.bg

Published on: четвъртък, Юли 16, 2020 - 13:27