Alt

В първи брой на електронния бюлетин на ИПА, Ви представяме някои основни резултати от дейността на ИПА през 2017 г., както и информация за различни възможности за обучениe през 2018 г. Броят съдържа и статия, посветена на актуалната тема за развитието на Блокчейн технологиите.

 

Пълният брой на бюлетина може да прочетете тук.