Alt

НОВОСТИ В ДЕЙНОСТТА НА ИПА ПРЕЗ 2019 

Новото в дейността на ИПА за 2019 г. е обусловено главно от приоритетите на Института, свързани с развитие на дигиталната компетентност на служителите и с развитието на дигиталното учене. До края на 2019 г. делът на курсовете с изцяло електронна и смесена форма на обучение трябва да достигне минимум 55% от общия брой на предлаганите от ИПА курсове, с перспектива до 2022 г. да достигне минимум 70%. Заедно с това, ИПА планира да разработи нова програма, обединяваща курсове за развитие на дигиталната компетентност на различни групи служители, обученията по която да започнат  през 2020 г.

 

Пълният брой на бюлетина може да прочетете тук.