Alt

Какво да очаквате като обучения през 2022 година, какво вече осъществихме и какво планираме, може да прочетете в брой 1/2022 на е-бюлетина на ИПА.