Брой 2/2017 на е-бюлетина: Оценка на въздействието

Alt

Вторият брой на електронния бюлетин на ИПА за 2017 г. е посветен на оценката на въздействието на нормативните актове,  въведена с измененията и допълненията на Закона за нормативните актове, в сила от 4 ноември 2016 г. Тази промяна  направи  оценката на въздействието  задължителен елемент на нормотворческия процес, което повишава качеството на нормативните актове и приближава България значително по-близо до европейското законодателство.

 
В бюлетина са представени мнения на експерти и практици, работещи в областта на оценката на въздействието, различни възможности за обучение по темата, както и ценни насоки за тези, които искат да задълбочат познанията си в тази област.

 

Пълният брой на бюлетина може да разгледате тук.