Alt
ДИГИТАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Digital Europe“ е името на новата самостоятелна програма на ЕС за следващия програмен период. В началото на май 2018 г. българският еврокомисар Мария Габриел представи тази програма като израз на един от дългосрочните приоритети на Европа. Сред основните направления в тази програма е дигитализацията на публичната администрация.

За ИПА, като обучаваща организация, този приоритет със сигурност ще изисква сериозна работа за осигуряване на своевременно и адекватно обучение на служители в администрацията за развитие на тяхната дигитална компетентност. Наложителни ще бъдат и съответни анализи и оценки в това отношение.

Пълният брой на бюлетина може да прочетете тук.