Alt

ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

В Стратегията за повишаване ефективността на обществените поръчки в Европа е залегнала целта за един по-силен единен пазар чрез практическото подобряване на обществените поръчки и на инвестициите. За преодоляване на предизвикателствата пред възложителите за постигането на този план, Европейската комисия (ЕК) набеляза конкретни действия като определя шест приоритетни области – осигуряване на по-широко внедряване на стратегически критерии в обществените поръчки; професионализация на публичните купувачи; подобряване достъпа на малките и средните предприятия до пазара на обществените поръчки; повишаване на прозрачността, почтеността и качеството на данните; поощряване на цифровизацията на обществените поръчки; сътрудничество за съвместно възлагане на обществени поръчки.

 

Пълният брой на бюлетина може да прочетете тук.