Alt

Представяме на вашето внимание втория брой на електронния бюлетин за 2020 година. В него ще ви запознаем с това как премина динамичната първа част на 2020 година за ИПА, с новите електронни обучения, които стартираха, както и с мнения на участниците за тях. Също така ще намерите информация относно резултатите от инициативата на ИПА Барометър на ангажираността, както и с новият комуникационен канал на ИПА, свързан с цифровите технологии и умения - подкаст Цифрова администрация. Относно дигиталните умения в админисртацията ще ви запознаем с ежегодния Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), 2020 г.

Пълният брой на бюлетина може да прочетете тук.