Alt
ПОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ 
 
В последния за годината Е-бюлетин на ИПА поставяме акцент върху някои по-важни постижения в дейността на Института през 2018 г., част от които са реализирани по проекти по Оперативна програма „Добро управление".

В края на бюлетина са очертани основни приоритети и перспективи за развитие на обученията, консултациите и изследователската работа в ИПА през следващата година.

 
Пълният брой на бюлетина може да прочетете тук.