БРОЙ 3/2019 Е-БЮЛЕТИН

Alt

Като национален CAF ресурсен център, през последните години ИПА успешно изпълнява проекти за популяризиране и внедряване на инструмента за управление на качеството CAF в българската администрация.

В периода 2016 г. – 2018 г. моделът CAF бе внедрен в 48 администрации, а от 1 юли 2019 г. стартира нов проект на ИПА по ОПДУ за внедряване на CAF в още 32 администрации. Проектът е с продължителност 18 месеца и с бюджет 641 300, 27 лв. Планирани са дейности за популяризиране на модела в държавната  администрация, провеждане на общи и специализирани обучения, развитие на капацитета на ресурсния център, извършване на външна оценка за прилагане на модела и други. 

Пълният брой на бюлетина може да прочетете тук.