CAF в образованието
Alt
Описание
Alt

Представяме ви българския превод на ръководството "Управление на качеството с CAF в образователния сектор" (Quality managment with CAF in the educational sector), осъществено по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Детайли