Alt

  

 

 

През 2018 г. Институтът по публична администрация стартира нова програма: „Електронни модули за самообучение“ по проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стремежът на ИПА е да бъде в крак с модерните технологии и дигиталната среда, като предложи на администрацията нови възможности за учене и развитие  в удобно за тях време.  

 

Всеки модул е с продължителност 4 учебни часа и включва комбинация от различни учебни дейности и ресурси. След успешно положен заключителен тест ИПА издава сертификат за завършено обучение.

 

Един от първите разработени Е-модули  е: „ Специфики на европейското и национално възлагане на обществени поръчки“. Въвеждащтото видео на този модул  можете да видите тук.