Институционална идентичност на интернет страниците и страниците в социалните мрежи на държавната администрация в България

Институционална идентичност на интернет страниците и страниците в социалните мрежи на държавната администрация в България
Alt
Описание
Alt

 

 

„Институционална идентичност на интернет страниците и страниците в социалните мрежи на държавната администрация в България“ е изследване с автори Ясен Георгиев, Димитър Илиев и ментор Камен Спасов. Изследването представя текущото състояние на присъствието на 203 администрации в Интернет и социалните мрежи и доколко дизайнът на тяхните страници отговаря на Инструкция 4. Разработен е софтуерен инструмент наречен “Social Presence” за анализ на публичните администрации във Facebook.

 

Аналитичният документ е разработен в рамките на проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Детайли