Използване на финансови инструменти от публичните организации
Alt
Описание

Книгата „Използване на финансови инструменти от публичните организации” е второ основно преработено и допълнено издание на учебното помагало „Прилагане на финансов инженеринг при публично-частните проекти”, София, 2016, Институт по публична администрация.

През последните три години в нормативната уредба на прилагането на финансовите инструменти в Европейския съюз (ЕС) и у нас настъпиха редица промени, които са отразени от автора в настоящата книга.

Детайли