Използване на финансови инструменти от публичните организации