ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КОНТАКТИ ПО ТЕЛЕФОНА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИИТЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КОНТАКТИ ПО ТЕЛЕФОНА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИИТЕ
Alt
Описание

Настоящият доклад, съдържа резултатите от изпълнението на услуга, свързана с изследване и изготвяне на препоръки за информацията за контакти по телефона на интернет страниците на администрациите. Докладът представя резултатите изпълнението на следните дейности:

  • Дейност 1. Преглед на нормативната уредба, съдържаща изисквания за обявяването на телефони;
  • Дейност 2. Провеждане на наблюдение на настоящото състояние;
  • Дейност 3. Изготвяне на препоръки за информацията за контакти по телефона на интернет страниците на администрациите.