Изследване за управление на качеството в държавната администрация
Alt
Описание

“Да възприемем и приложим добрите практики и решения в административната дейност” – това е посланието, което Институтът по публична администрация отправя към ръководители и служители в българската администрация с проведените в периода 2014–2015 година поредица от изследвания.

В това издание представяме на Вашето внимание резултатите от проучването“Системи за управление на качеството в държавната администрация”.

Детайли