ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ИПА и Европейския CAF ресурсен център към ЕИПА

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ПРИОРИТИЗИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДОБРЕНИЯ ЧРЕЗ МОДЕЛА CAF

 

CAF IMPROVEMENT IDENTIFICATION, PRIORITISATION AND IMPLEMENTATION 

 

ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВОТО CAF

Целта на това ръководство и насоките в него е да подкрепи работещите в публичните администрации в ежедневната им работа по предоставяне на качествени услуги. Хиляди организации в цяла Европа вече са започнали тяхното „пътуване към съвършенство“ с модела CAF и са доказали, че той работи успешно. Нашата покана към Вас е да се присъедините и да станете членове на тази динамична CAF общност. Добре дошли в света на тоталното качество в публичния сектор.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Five Years of CAF 2006:   From Adolescence to Maturity –   What Next?

A study on the use, the support and the future of the Common Assessment Framework

 

Five Years of CAF 2006:   From Adolescence to Maturity –   What Next? 

A study on the use, the support and the future of the Common Assessment Framework   Executive Summary

 

Quality Management with CAF in the Educational Sector