Курс К-1 Компютърни основи (по ECDL)

Курсът се провежда в смесена форма на обучение

Целева група

Курсът е подходящ за служители, които се нуждаят от базови и систематизирани знания за ползване и работа с основите компютърни приложения

Описание

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ОБЩИНСКАТА ДЕЙНОСТ

 

На семинара ще представят резултати от проекти на ОПАК в областта на електронните услуги на общините: Силистра, Пещера, Свиленград и др. Презентациите ще разкрият степента на изграждане на е-община.

УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНИТЕ

 

На семинара ще се представят добри практики в управлението на община Бургас по отношение на местни политики за благоустройство за работа с неправителствените организации и разработването на комуникационна стратегия. Ще се представят и практики на добро управление от няколко европейски града, за да се направи сравнителен анализ.

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

 

Семинарът ще представи добри практики от проекти финансирани по ОПАК относнокоординацията между областните и общински администрации в прилагането на регионални политики.

СТРАТЕГИЧЕСКО И ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ В НАП

 

Семинарът ще се проведе с участието на ръководители от НАП, които ще представятнапредничавата практика на стратегическото и оперативно планиране в тяхната дейност.

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

 

Семинарът ще се проведе с участието на експерти от Министерството на транспорта иинформационните технологии, дирекция „Електронно правителство“, които ще представят основните изисквания и етапите на подготовка на проекти за е-правителство.

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В ПРОЕКТИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО

 

Семинарът се провежда с участието на експерти от Министерството на транспорта и информационните технологии, дирекция „Електронно правителство“, които ще представят резултатите от успешно реализираните проекти финансирани по ОПАК, както и перспективите за развитие на е-правителство в администрацията.