КЛУБ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Електронното обучение все по-категорично затвърждава своята позиция сред формите на учене и развитие на нашетoсъвремие. Динамиката в неговото развитие и все по-широкото му приложение през последните години  дава основание на обучителните институции за реализиране на различни инициативи с цел проучване, обмяна на опит и на идеи. През 2016г. ИПА посвети един от броевете на е-бюлетина си на електронното обучение (виж броя тук), а  една от първите ни инициативи за 2017 г. бе изграждането на професионална мрежа от експерти, които да обменят практики и идеи за предоставяне на по-качествени електронно базирани обучения.

 

Клубът на експертите по електронно обучение в държавната администрация се учреди на 16.03.2017 г. на специална среща в ИПА, в която участваха представители на ИПА, НАП, Националния институт по правосъдие,Агенция „Митници“ и Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП. Целта на тази професионална мрежа е да се споделятопит и добри практики, свързани с организиране и провеждане на различни форми на е-обучение (самоообучение, смесени курсове и други), стандарти за качество на обучението, работа с лектори, преподаващи онлайн, перспективи за развитие на електронното обучение в държавната администрация у нас, както и да се разработят подходящи механизмиза популяризиранена иновациите в електронното обучение на възрастни. Изграждането и участието в професионална мрежа за споделяне на опит е мотивираща активност, която подпомага, както личното така и  организационно израстване.