Мениджмънт и управленски технологии
Alt
Описание

Учебното помагало за практически занятия по “Мениджмънт и управленски технологии” е съставено с цел да улесни придобиването на знания по изучаваната материя, както и да развие основни управленски умения, с оглед професионалното развитие на читателите.

Детайли
  • Автор: Валентин Василев, Олга Чорбаджийска, Цветелина Бельовска
  • Година на публикацията: 2017