Мениджър за един ден в Институт по публична администрация

Мениджър за един ден в Институт по публична администрация