От 25 май 2018г. влизат в сила нови правила за защита на личните данни, които ще се прилагат във всички държави – членки на Европейския съюз, уредени и в Общия регламент относно защита на данните (Регламент 2016/679). Макар, голяма част от основополагащите принципи от съществуващата вече нормативна уредба да се запазват, все пак е осезаемо, че промените изискват по-високи стандарти при защита на данните, администраторите на лични данни са натоварени с нови задължение, а правата на физическите лица са по-широки. Главната цел е да се подсигури по-голям контрол на гражданите над техните данни.

 

Всички тези промени засягат и държавната администрация. Именно за това Институтът по публична администрация организира курс на тема: „Въведение в Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)”, по проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обучението стартира през март и април, ще продължи и през целия май и юни, тъй като интересът от страна на институциите е огромен, а актуалността на темата неоспорима. Само в рамките на месец и половина се проведоха 10 обучения, в които бяха обучени около 700 държавни служители. 

 

Самият курс се провежда в рамките на един ден, като се маркират основните и най-важни промени, които следва да влязат в сила, като винаги се дават актуални примери от практиките.

 

За допълнителна информация относно Задълженията на администраторите на лични данни по новия регламент може да посетите страницата на Комисията за защита на личните данни тук.

 

 

Аийлин Ниязиева,

младши експерт ИПА