Основни комуникативни умения
Alt
Описание

Комуникацията се състои от трансфер на информация и разбирателство между отделните служители и звена в една организация, както и от различните начини  и  средства,  въвлечени  в техния комуникативния  обмен.  Ефективната комуникация следователно е критична за успеха на организацията.

Така че когато наблюдаваме промените, случващи се в организациите днес, става ясно, че за да бъде ефективен един ръководител, той трябва да е в състояние да комуникира на непознати досега нива на съвършенство.

Детайли