·         Учене на хапки (bite sized learning)

Конструиране на малки, прецизно оформени урочни единици, с ясна и грабваща вниманието визуализация.  Обучаемите „задоволяват апетита“ си за знание за около 15 минути, фокусирайки се върху нещо конкретно, изчистено от прекалено обстойна информация, сложна терминология и т.н. Съвременно проучване показва, че 94% от онлайн обучаемите предпочитат да научават нови неща именно чрез такива кратки самообучителни модули.

·         Мобилно учене

Да поставим обучението в ръцете на обучаемите (буквално).  Електронните обучения вече задължително трябва да са адаптирани за различните мобилни устройства /смарт телефони, таблети и т.н/, за да може да достига до по-голям кръг от обучаеми, когато и където им е удобно да учат.

·         Колаборация и взаимодействие между обучаемите (Социално учене)

В подкрепа на тезата за потенциала на тези технологии се посочва, че според резултати от изследвания хората учат по-ефективно и помнят наученото по-дълго, когато взаимодействат активно помежду си. Социалните интрументи и приложения при обучителните технологии правят обучението по-лесно, по-въздействащо и по-ефективно.

·         Създаване на виртуални реалности (second life)

Обучаемите биват поставени във виртуален свят, абсолютно копие на работното им място. От тук нататък следват динамични, максимално близки до реалността ситуации/казуси, които целят да съдействат за развитие на практическите им умения .

·         Анализ на данни

Големите данни (bid data) са тенденция с ключово въздействие и при електронните обучения. Инструментите за анализ на данни като Tin Can и Google analytics позволяват да опознаем по-добре аудиторията си от обучаеми, образно казано да надникнем в главите им, за да констуираме такова е-обучение, което по-точно да отговаря на потребностите и спецификите на целевата група.

 

Източник: eLearning industry