Практически наръчник и инструментариум за по-добро регулиране
Alt
Описание

Целта на настоящето изследване е да анализира добри международни практики и подходи за по-добро регулиране, въз основа на които да идентифицира подходящи за адаптиране към българския контекст инструменти за прилагане, мониторинг и оценяване в процеса наизготвянето на нови или подобряването надействащитеполитики и законодателство.

 

 

Детайли