ПРИЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ ПРИ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПРОЕКТИ
Alt
Описание

Основната цел на настоящето учебно помагало е запознаването на по-широк кръг ръководители и експерти от държавната и общинските администрации с приложението на финансовите инструменти (слабо познати, предвид ограниченото им прилагане досега у нас) в Програмен период 2014 – 2020 г.

Детайли