Вътрешни правила за организация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за организация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки