Развитието на електронното обучение

Предизвикателства пред развитието на електронното обучение. Коментар на Стоян Съев (преподавател в СУ и лектор на ИПА)

„Добре е човек да прекрачи в XXI век и да приеме промените, които той носи в начините по които учим, работим и живеем.“ С. Съев

 

1. Г-н Съев, според Вас какви умения са нужни на съвременния човек за успешна професионална адаптация и реализация?

Дебатът за уменията на XXI век продължава вече почти десетилетие. Световни, европейски и републикански институции създават стратегии и програми в опит да дефинират тези умения. Бизнес организациите на работодателите също дават принос в този дебат. На базата на преглед на тези документи, аз смятам, че могат да се отграничат три вида умения, които като червена нишка преминават през всички тях: дигитална грамотност, умения за работа в екип, гъвкавост и адаптивност. Дигиталните умения отдавна наскочиха определението „компютърна грамотност“ и сега включват работа с разнообразни хардуерни устройства и локални и облачни софтуерни приложения. В тях се включват и медийната грамотност, необходима в новия мултимедиен свят и информационната грамотност (работата с информация и познаване на законодателството в тази динамична материя). Уменията за работа в екип не са новост, но работа в разпръснат във времето и пространството екип, чиито членове принадлежат към различни социални, културни и религиозни общности е предизвикателство на XXI ви век. Съвременните технологии дават възможност за достъп от всяко място и по всяко време, но това изисква и нова култура на работа у съвременните хора. Те трябва да се адаптират към гъвкаво работно време и участие от различни устройства и географски точки, да се адаптират в една динамична работна среда.

 

2. Съдейства ли електронната форма на обучение за изграждане на тези умения?

Електронната форма на обучение съдейства за надграждането на дигиталната грамотност на обучаемите. Не е възможно да участваш в електронно обучение без да изучаваш и усъвършенстваш уменията за работа с хардуерни устройства и софтуерни продукти. Не можеш да завършиш електронен курс, ако не познаваш законите за достъп до и използване на информация. Същата тази форма на обучение създава условия за гъвкаво и адаптивно учене и работа по поставените задачи, но и изисква постоянно участие и проследяване на дейностите в курса от страна на обучаемите. Уменията за онлайн работа в електронен екип не са свързани само с електронната форма на обучение. Обучаемият може да учи по електронен път самостоятелно с подкрепа от преподавател и това съвсем не е изолиран случай в световната и националната практика. Формирането на умения за работа в електронен екип са свързани с избрания педагогически подход и формите, които са избрани от дизайнерите и преподавателите в съответното обучение.

 

3. Какво бихте посъветвали служителите в държавната администрация, които все още са скептични към електронното обучение и се колебаят да вземат участие в тази форма за реализация на учебения процес?

В днешния забързан и динамичен свят електронното обучение осигурява гъвкав и адаптивен начин за учене, при това без откъсване от работа или от семейство и близки. Също така това обучение е много по-резултатно от кратките присъствени курсове (в рамките на няколко дни) през които обучаемите са „зареждани“ със знания, без възможност да рефлектират върху тях или да ги приложат в работен контекст и да зададат своите въпроси към преподавателя. Не на последно място този тип обучение надгражда дигиталната грамотност на курсистите и то в процеса на работа, а не като самоцелно изучаване на софтуер. Важен е и икономическият фактор – това обучение спестява много средства от пътуване, квартира и т.н.

Все повече курсове и дори цели университети се пренасят във виртуалното пространство и предлагат смесено или изцяло онлайн обучение. Добре е човек да прекрачи в XXI век и да приеме промените, които той носи в начините по които учим, работим и живеем.

Какви са  перспективите за развитие на електронното обучение:

Развитието на различни форми за електронно учене, в т.ч кратки самообучителни модули, включване на повече видео и др. визуални елементи в обученията, адаптиране на електронните курсове към различните мобилни устройства са само част от тенденциите, които вече качествено трансформират обучителните ралности и задават посоката за развитие на електронното обучение.. Коментар на Стоян Съев (преподавател в СУ и лектор на ИПА)

„Добре е човек да прекрачи в XXI век и да приеме промените, които той носи в начините по които учим, работим и живеем.“ С. Съев

 

1. Г-н Съев, според Вас какви умения са нужни на съвременния човек за успешна професионална адаптация и реализация?

Дебатът за уменията на XXI продължава вече почти десетилетие. Световни, европейски и републикански институции създават стратегии и програми в опит да дефинират тези умения. Бизнес организациите на работодателите също дават принос в този дебат. На базата на преглед на тези документи, аз смятам, че могат да се отграничат три вида умения, които като червена нишка преминават през всички тях: дигитална грамотност, умения за работа в екип, гъвкавост и адаптивност. Дигиталните умения отдавна наскочиха определението „компютърна грамотност“ и сега включват работа с разнообразни хардуерни устройства и локални и облачни софтуерни приложения. В тях се включват и медийната грамотност, необходима в новия мултимедиен свят и информационната грамотност (работата с информация и познаване на законодателството в тази динамична материя). Уменията за работа в екип не са новост, но работа в разпръснат във времето и пространството екип, чиито членове принадлежат към различни социални, културни и религиозни общности е предизвикателство на XXI. Съвременните технологии дават възможност за достъп от всяко време и по всяко място, но това изисква и нова култура на работа у съвременните хора. Те трябва да се адаптират към гъвкаво работно време и участие от различни устройства и географски точки, да се адаптират в една динамична работна среда.

 

2. Съдейства ли електронната форма на обучение за изграждане на тези умения?

Електронната форма на обучение съдейства за надграждането на дигиталната грамотност на обучаемите. Не е възможно да участваш в електронно обучение без да изучаваш и усъвършенстваш уменията за работа с хардуерни устройства и софтуерни продукти. Не можеш да завършиш електронен курс, ако не познаваш законите за достъп до и използване на информация. Същата тази форма на обучение създава условия за гъвкаво и адаптивно учене и работа по поставените задачи, но и изисква постоянно участие и проследяване на дейностите в курса от страна на обучаемите. Уменията за онлайн работа в електронен екип не са свързани само с електронната форма на обучение. Обучаемият може да учи по електронен път самостоятелно с подкрепа от преподавател и това съвсем не е изолиран случай в световната и националната практика. Формирането на умения за работа в електронен екип са свързани с избрания педагогически подход и формите, които са предпочетени от дизайнерите и преподавателите в съответното обучение.

 

3. Какво бихте посъветвали служителите в държавната администрация, които все още са скептични към електронното обучение и се колебаят да вземат участие в тази форма за реализация на учебения процес?

В днешния забързан и динамичен свят електронното обучение осигурява гъвкав и адаптивен начин за учене, при това без откъсване от работа или от семейство и близки. Също така това обучение е много по-резултатно от кратките присъствени курсове (в рамките на няколко дни) през които обучаемите са „зареждани“ със знания, без възможност да рефлектират върху тях или да ги приложат в работен контекст и да зададат своите въпроси към преподавателя. Не на последно място този тип обучение надгражда дигиталната грамотност на курсистите и то в процеса на работа, а не като самоцелно изучаване на софтуер. Важен е и икономическият фактор – това обучение спестява много средства от пътуване, квартира и т.н.

Все повече курсове и дори цели университети се пренасят във виртуалното пространство и предлагат смесено или изцяло онлайн обучение. Добре е човек да прекрачи в XXI и да приеме промените, които той носи в начините по които учим, работим и живеем.

 

Какви са  перспективите за развитие на електронното обучение:

Развитието на различни форми за електронно учене, в т.ч кратки самообучителни модули, включване на повече видео и други визуални елементи в обученията, адаптиране на електронните курсове към различните мобилни устройства са само част от тенденциите, които вече качествено трансформират обучителните ралности и задават посоката за развитие на електронното обучение.