Системи за възнаграждения
Alt
Описание

Основната цел на монографията е да се представят най-съществените теоретични аспекти, свързани със системите за възнаграждения в организациите, както и основните практически проблеми и възможни решения (включително - конкретни методи, процедури и алгоритми), свързани с дизайна (проектирането) на системите за възнаграждения, приложими в практиката на различни организации.

Детайли