Дигитална трансформация и ИТ лидери в администрацията

Оценка на въздействието - интервю с Елена Калфова

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - програма за следдипломна квалификация