Курсове

Дигитална трансформация и ИТ лидери в администрацията

Специфики на европейското и национално възлагане на обществени поръчки - самообучителен модул

Оценка на въздействието - интервю с Елена Калфова

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - програма за следдипломна квалификация